terug  
     
 

LOCUS VERBI: TOELICHTING

 
     
     
 

Locus verbi: plek van het woord.

Met het werk dat ik maak over poŽzie of bepaalde teksten, probeer ik via de structuur grip te krijgen op de inhoud en betekenis ervan. Op wat voor wijze zijn de woorden, de zinnen en de alinea's geordend en wat voor plek nemen zij in binnen het geheel van de tekst?

In mijn keuze voor bepaalde teksten spelen meerdere facetten een rol. Ik vind het van belang dat de tekst een poŽtisch en/ of filosofisch gehalte heeft, dat ik er steeds nieuwe betekenis inleg en/of dat de emotionele betekenis al voelbaar is zonder dat ik deze rationeel kan doorgronden. Daarnaast vormen klank, ritme en herhaling belangrijke elementen. De herhaling intrigeert me vanwege het rituele karakter dat dit aan een tekst kan verlenen.