◄  terug  
     
  IN DEN BEGINNE: TOELICHTING  
     
     
 

'In den beginne' is een plek waarvan we allen weet hebben, maar die we geen van allen kennen. Waarschijnlijk is 'in den beginne' een van de weinige plekken in de wereld die we gezamenlijk 'bezitten'. Voor mij reden genoeg om deze plek te verkennen.

 
     
 

'In den beginne' gaat vooraf aan de schepping. Wat mij boeit, is hoe de tijd zich verhoudt tot ‘in den beginne’. Bestaat de tijd daar niet, is het tijdloos, of bevat het juist alle tijd? Is ‘in den beginne’ altijd?

 
     
 

‘In den beginne’ ligt buiten mijn bereik. Het is de bron van alle zijn, van alle kennis, van begin en einde, van het kleinste deeltje en het grootste geheel. Elk beeld dat ik van ‘in den beginne’ kan maken, is fragmentarisch.

 
     
 

Een aantal jaar geleden maakte ik werk over 'Four Quartets', een gedicht van T.S. Eliot. (Zie elders onder 'locus verbi'). De structuur van dit gedicht bleek een belangrijke drager voor de inhoud en betekenis ervan. Evenals bij Four Quartets, zou dit mijns inziens evenzeer voor ‘in den beginne’ kunnen gelden. Om die reden nam ik ook nu de structuur als uitgangspunt voor mijn werk. Deze keuze kreeg voor mijn gevoel een extra geldigheidswaarde doordat ik in het evangelie volgens Johannes over ‘in den beginne’ las, dat: "in den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God".

 
     
 

In Four Quartets wordt op enkele plekken gesproken over 'In my beginning is my end' en ook omgekeerd over 'In my end is my beginning'. In het Nederlands bleek dit zelfs letterlijk bewaarheid: het einde bleek besloten in het begin.

 
     
 

De grafiek die ik maakte over deze plek bestaat uit meerdere prenten. Deze variëren in formaat tussen 12,5-20 cm en 82,5-82,5 cm. Hierin heb ik mij geconcentreerd op tekst en tijd. De prenten bestaan uit verschillende composities van de tekst ‘in den beginne’ en herhalingen daarvan. De composities geven uitdrukking aan bestaande tijdsconcepten (zoals lineair, cyclisch, samenballend, uitdijend).