> terug     INLEIDING  

?

Over T.S.Eliot    

In 1943 verschijnt Four Quartets, dat veelal als het meesterwerk van T.S. Eliot wordt beschouwd. Four Quartets neemt een belangrijke plaats in binnen de wereldliteratuur. Velen lieten zich door dit werk inspireren. Voor Eliot gold in feite hetzelfde: veel van de passages uit Four Quartets zelf, verwijzen eveneens  direct of indirect naar andere literaire bronnen.

Intrigerend is de wijze waarop in Four Quartets landschappen en plekken ‘in kaart worden gebracht’. Men kan zich afvragen of deze nu echt zo bijzonder waren of dat Eliot ze zo maakte. En als dit laatste het geval was, gebruikte hij ze dan als opstap naar iets anders en zo ja, wat dan?

Zoals de naam al aangeeft, bestaat Four Quartets uit vier kwartetten. Deze zijn geschreven in achtereenvolgens 1935, 1940, 1941 en 1942. Elk van deze kwartetten is genoemd naar een plaats, correspondeert met een van de vier elementen en bestaat uit vijf bewegingen. Elk van de kwartetten staat in principe op zichzelf, maar samen vormen zij een eenheid.

Het streven naar eenheid past bij Eliots denkwijze. De literatuurcriticus M.C. Bradbrook schrijft hierover "He (Eliot) has interpreted the chaos of the world, so that it no longer presents itself as chaotic". Met andere woorden: Eliot combineert en duidt de elementen uit de wereld, uit de chaos, zodanig dat ze niet alleen weer samenhangend lijken, maar sterker nog, een betekenisvolle en logische eenheid vormen.

In de hiernavolgende paragrafen zijn de integrale teksten van Four Quartets opgenomen en wordt informatie over T.S. Eliot gegeven. Daarnaast wordt uitgebreid ingegaan op de mogelijke betekenissen die aan de plek in Four Quartets kunnen worden toegekend.

Lees ook:
voor een toelichting op zijn werk: Bradbrook, M.C., T.S. Eliot, 1951
voor de structuur: Quinn, M.A., York notes on Four Quartets, 1993

 

 
? Four Quartets,    integrale teksten
?

Betekenissen van de plek