VONDSTEN

 
     
 

De vondsten die hier worden getoond, zijn afkomstig uit het gebied langs de Waal. De oorspronkelijke vondsten waren op zichzelf onopvallend. Tijdens een wandeling kon je er gemakkelijk aan voorbij gaan zonder ze op te merken. Voor mij waren ze echter kenmerkend voor het rivierlandschap en daarom de moeite waard er de aandacht op te vestigen. Dit leidde tot een aantal ingrepen waarna de vondsten werden terug geplaatst in hun oorspronkelijke context. Op deze wijze vond er als het ware een herdefiniring plaats van zowel de voorwerpen als van het gebied waar ze werden gevonden.

 
 

voorgangers blootsvoets natafel rivierkabinet uitzicht passage strofen