FLUENTLY FROZEN

    

 

 

Een serie van tien linosnedes, 23-23cm