terug  
     
 

AKKERS EN VELDEN: TOELICHTING

 
     
     
 

Akkers en velden zijn onderdeel van het landschap waarin ik woon. Door de structuur en door de schijnbare leegte en onveranderlijkheid ervan, roept dit landschap een gevoel van tijdeloosheid op. Maar als je wat langer blijft kijken, zie je hoe het licht en de lucht het land steeds anders kleuren en hoeveel afwisseling het biedt. In plaats van dat er sprake is van tijdeloosheid, lijkt juist alles doordrongen van de tijd: elke porie, elke vezel, elk deeltje, alle lagen van de aarde waarop je staat. In mijn grafiek probeer ik dit tot uitdrukking te brengen. Veel van mijn prenten zijn opgebouwd uit heel veel kleine deeltjes. Omdat ook het kleinste deeltje aandacht behoeft. Want misschien is het totaal wel niets anders dan alle elementen samen, en elk deeltje een weerspiegeling van het totaal?

In mijn werk vormen ritme, herhaling, textuur en kleur belangrijke beeldelementen. Vaak werk ik in series en drukgangen. Op deze wijze kan ik goed uitdrukking geven aan de relatie tussen het landschap en het effect dat dit heeft op de tijdsbeleving.  Regelmatig druk ik vele lagen over elkaar heen, om hiermee letterlijk uitdrukking te geven aan de vele lagen waaruit de aarde bestaat en aan de tijd die zij in deze lagen weet te bewaren. Soms 'bewerk' ik de landschappen die ik maak nog met de naaimachine of handmatig met naald en draad. Als een vertaling van het bewerken van het land door de boeren. Om het land 'voelbaar' te maken.

Vaak ontbreekt in mijn landschappen de horizon. Ik bezie ze liever van bovenaf. Als landschappen waar ik overheen kan vliegen. Als persoonlijke landkaarten.